Global Wifi

LINEで送る
Bookmark this on Yahoo Bookmark

global

ใช้บริการ GLOBAL WiFi ได้ในกว่า 200 ประเทศทั่วโลก

การใช้งานครั้งแรกกับ Global WiFi

แพ็กเกจการสื่อสารในราคาคงที่!

การใช้งานอินเตอร์เน็ตของ Tablet, Smartphone และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) จะเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้น โดยการใช้ Pocket WiFiของ Global WiFi อุปกรณ์ของคุณก็สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตผ่านผู้ให้บริการในเครือข่ายท้องถิ่นของประเทศที่คุณไป คุณไม่จำเป็นต้องสมัครสมาชิกกับผู้ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในประเทศที่คุณไปเลย

Global WiFi ได้ให้บริการที่สะดวกสบาย ในการเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตของคุณกับผู้ให้บริการในต่างประเทศ เพียงแค่คุณใส่ Username และ Password เท่านั้นก็สามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้แล้ว ยิ่งไปกว่านั้น คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนของ Pocket WiFi จ่ายแค่เพียงค่าบริการแบบคงที่เท่านั้น

*อาจมีการเปลี่ยนแปลงค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*การใช้บริการ Global WiFi จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีการยืนยันจากทางเจ้าหน้าที่ โดยจะสามารถ

 

สมัครใช้บริการ

NAME

SEX
 MR MS MRS MISS MSTR

MAIL

SUBJECT

MESSAGE

LINEで送る
Bookmark this on Yahoo Bookmark

This entry was posted in Global Wi-Fi. Bookmark the permalink.