LINEで送る
Bookmark this on Yahoo Bookmark

global

ใช้บริการ GLOBAL WiFi ได้ในกว่า 200 ประเทศทั่วโลก

การใช้งานครั้งแรกกับ Global WiFi

แพ็กเกจการสื่อสารในราคาคงที่!

การใช้งานอินเตอร์เน็ตของ Tablet, Smartphone และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) จะเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้น โดยการใช้ Pocket WiFiของ Global WiFi อุปกรณ์ของคุณก็สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตผ่านผู้ให้บริการในเครือข่ายท้องถิ่นของประเทศที่คุณไป คุณไม่จำเป็นต้องสมัครสมาชิกกับผู้ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในประเทศที่คุณไปเลย

Global WiFi ได้ให้บริการที่สะดวกสบาย ในการเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตของคุณกับผู้ให้บริการในต่างประเทศ เพียงแค่คุณใส่ Username และ Password เท่านั้นก็สามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้แล้ว ยิ่งไปกว่านั้น คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนของ Pocket WiFi จ่ายแค่เพียงค่าบริการแบบคงที่เท่านั้น

*อาจมีการเปลี่ยนแปลงค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*การใช้บริการ Global WiFi จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีการยืนยันจากทางเจ้าหน้าที่ โดยจะสามารถ

สมัครใช้บริการ

NAME

SEX
 MR MS MRS MISS MSTR

MAIL

SUBJECT

MESSAGE

LINEで送る
Bookmark this on Yahoo Bookmark