สังขละบุรี…Unseen Thailand 2วัน 1คืน

LINEで送る
Bookmark this on Yahoo Bookmark

เที่ยวสังขละบุรี Unseen Thailand 2 วัน 1 คืน

สังขละบุรี เมืองสวรรค์แห่งตะวันตก เมืองเล็กๆ ที่ยังคงความสมบูรณ์ทางธรรมชาติอยู่มาก ทั้งยังผสมผสานวัฒนธรรมของ3 เชื้อชาติ ทั้งไทย มอญ และกระเหรี่ยงได้อย่างลงตัว
พักโรงแรมในสังขละบุรี เดินทางทุกวันเสาร์

ราคาท่านละ 3,500 บ.

06.45 น.                คณะทัวร์พร้อมกันที่ ถนนอังรีดูนังด์ จุดนัดพบหน้าประตูทางเข้าสภากาชาดไทย

07.00 น.          นำท่านออกเดินทางสู่จังหวัดกาญจนบุรี แวะวัดถ้ำเสือเพื่อกราบสักการะพระธาตุและชมความยิ่งใหญ่ของพระพุทธรูปปางประทานพรที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดกาญจนบุรี พระงดงามประดับด้วยโมเสคสีทองทั้งองค์ เมื่อเดินทางมาถึงด้านบนท่านสามารถชมเห็นวิว

ได้โดยรอบบริเวณ หลังจากนั้นออกเดินทางสู่ถ้ำกระแสหรือเส้นทางรถไฟสายมรณะ เป็นถ้ำขนาดเล็กตั้งอยู่ริมหน้าผาใกล้กับทางรถไฟ เคยเป็นที่พักของเชลยศึกในช่วงที่มีการสร้างสะพานเส้นทางสายมรณะ ไทย-พม่า เส้นทางรถไฟบริเวณนี้ถือว่าเป็นจุดอันตรายที่สุดในการก่อสร้าง เพราะเป็นการสร้างทางตัดผ่านหน้าผาหินสูงชัน อีกฝั่งเป็นเหวลึกสู่ลำน้ำแควน้อย

12.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน 

บ่าย              นำคณะเดินทางสู่ด่านเจดีย์สามองค์ หรือ หินสามกอง เป็นเขตสุดแดนสยามฝั่งตะวันตกของไทย บริเวณด่านมีเจดีย์สามองค์ตั้งเรียงกันในแนวยาว ลักษณะเป็นเจดีย์ฐานแปดเหลี่ยม เจ้าเมืองสังขละบุรีนำชาวบ้านมาช่วยก่อให้เป็นเจดีย์แทน เจดีย์สามองค์จึงเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของจุดข้ามพรมแดน ท่านสามารถเก็บภาพความประทับใจไว้เป็นที่ระลึกและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองต่างๆได้ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางชมความงดงามของพระอาทิตย์ตกดินที่สะพานมอญตามอัธยาศัย

ค่ำ                นำท่านเช็คอินเข้าที่พัก/เก็บสัมภาระ หลังจากนั้นนำท่านไปถนนคนเดิน ท่านสามารถทานอาหารค่ำและเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย แล้วนำท่านกลับโรงแรม

05.30 น.            นำท่านออกเดินทางไปเที่ยวชมและสัมผัสวิถีชีวิตการใส่บาตรตอนเช้าในแบบฉบับมอญ (มีจำหน่ายชุดอาหารใส่บาตรสำหรับท่านที่ต้องการใส่บาตรที่หมู่บ้านมอญพร้อมบริการเช่าชุดมอญ) สมควรแก่เวลานำท่านกลับโรงแรม        

 07.30 น.      รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นเก็บสัมภาระเช็คเอาท์โรงแรม

09.00 น.          นั่งเรือชมวัดใต้น้ำ เมืองบาดาล หรือวัดวังก์วิเวการามเดิม (UNSEEN THAILAND) เพราะมีความแปลกที่มีซากโบราณสถานจมอยู่ใต้น้ำ เป็นสถานที่เล่าขานถึงตำนานความเป็นมาของวัดหลวงพ่อุตะมะ จนเป็นที่เรียกกันว่าเมืองบาดาล วัดวังก์วิเวการามเกิดจากความเลื่อมในศรัทธาต่อหลวงพ่ออุตะมะ วัดนี้อยู่ใ นบริเวณที่เรียกว่า สามประสบ คือบริเวณเนินที่มีแม่น้ำสามสายมาบรรจบกัน คือแม่น้ำบิคลี แม่น้ำซองกะเลีย แม่น้ำรันตี มารวมกันเป็นแม่น้ำแควน้อย

นำท่านแวะนมัสการเจดีย์พุทธคยา เป็นปูชนีย์สถานที่สำคัญ ภายในองค์เจดีย์พุทธคยาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ บนยอดพระเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่หลวงพ่ออุตะมะอัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา ด้านในบริเวณรอบองค์เจดีย์ที่เป็นระเบียง สารมาถเดินได้โดยรอบ บริเวณด้านหน้ามีจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองหลายประ เภทและสินค้าจากพม่า เช่น เครื่องประดับ แป้งทานาคา ของประดับบ้าน และของที่ทำจากไม้ ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของที่ระลึก

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน

หลังจากนั้นนำท่านเที่ยวสะพานข้ามแม่น้ำแคว เป็นไฮไลท์ และถือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี อนุสรณ์สถานของความโหดร้ายในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เกิดจากความต้องการของกองทัพญี่ปุ่นที่จะสร้างสะพานเพื่อเป็นเส้นทาง

ยุทธศาสตร์ในการลำเลียงอาวุธสงครามและทหารไปพม่า โดยใช้แรงงานจากเชลยศึกสงครามในขณะนั้น มีทั้งชาวอังกฤษ อเมริกา ฮอลันดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ รวมทั้งแรงงานรับจ้างไทย จีน พม่า อินเดีย ฯลฯ

17.30 น.       เดินทางกลับกรุงเทพ ถึงกรุงเทพประมาณ 21.00 น. โดยสวัสดิภาพ

LINEで送る
Bookmark this on Yahoo Bookmark

This entry was posted in ทัวร์ในประเทศ. Bookmark the permalink.