LINEで送る
Bookmark this on Yahoo Bookmark

เที่ยวสังขละบุรี Unseen Thailand 2 วัน 1 คืน

สังขละบุรี เมืองสวรรค์แห่งตะวันตก เมืองเล็กๆ ที่ยังคงความสมบูรณ์ทางธรรมชาติอยู่มาก ทั้งยังผสมผสานวัฒนธรรมของ3 เชื้อชาติ ทั้งไทย มอญ และกระเหรี่ยงได้อย่างลงตัว
พักโรงแรมในสังขละบุรี เดินทางทุกวันเสาร์

ราคาท่านละ 3,500 บ.

06.45 น.                คณะทัวร์พร้อมกันที่ ถนนอังรีดูนังด์ จุดนัดพบหน้าประตูทางเข้าสภากาชาดไทย

07.00 น.          นำท่านออกเดินทางสู่จังหวัดกาญจนบุรี แวะวัดถ้ำเสือเพื่อกราบสักการะพระธาตุและชมความยิ่งใหญ่ของพระพุทธรูปปางประทานพรที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดกาญจนบุรี พระงดงามประดับด้วยโมเสคสีทองทั้งองค์ เมื่อเดินทางมาถึงด้านบนท่านสามารถชมเห็นวิว

ได้โดยรอบบริเวณ หลังจากนั้นออกเดินทางสู่ถ้ำกระแสหรือเส้นทางรถไฟสายมรณะ เป็นถ้ำขนาดเล็กตั้งอยู่ริมหน้าผาใกล้กับทางรถไฟ เคยเป็นที่พักของเชลยศึกในช่วงที่มีการสร้างสะพานเส้นทางสายมรณะ ไทย-พม่า เส้นทางรถไฟบริเวณนี้ถือว่าเป็นจุดอันตรายที่สุดในการก่อสร้าง เพราะเป็นการสร้างทางตัดผ่านหน้าผาหินสูงชัน อีกฝั่งเป็นเหวลึกสู่ลำน้ำแควน้อย

12.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน 

บ่าย              นำคณะเดินทางสู่ด่านเจดีย์สามองค์ หรือ หินสามกอง เป็นเขตสุดแดนสยามฝั่งตะวันตกของไทย บริเวณด่านมีเจดีย์สามองค์ตั้งเรียงกันในแนวยาว ลักษณะเป็นเจดีย์ฐานแปดเหลี่ยม เจ้าเมืองสังขละบุรีนำชาวบ้านมาช่วยก่อให้เป็นเจดีย์แทน เจดีย์สามองค์จึงเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของจุดข้ามพรมแดน ท่านสามารถเก็บภาพความประทับใจไว้เป็นที่ระลึกและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองต่างๆได้ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางชมความงดงามของพระอาทิตย์ตกดินที่สะพานมอญตามอัธยาศัย

ค่ำ                นำท่านเช็คอินเข้าที่พัก/เก็บสัมภาระ หลังจากนั้นนำท่านไปถนนคนเดิน ท่านสามารถทานอาหารค่ำและเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย แล้วนำท่านกลับโรงแรม

05.30 น.            นำท่านออกเดินทางไปเที่ยวชมและสัมผัสวิถีชีวิตการใส่บาตรตอนเช้าในแบบฉบับมอญ (มีจำหน่ายชุดอาหารใส่บาตรสำหรับท่านที่ต้องการใส่บาตรที่หมู่บ้านมอญพร้อมบริการเช่าชุดมอญ) สมควรแก่เวลานำท่านกลับโรงแรม        

 07.30 น.      รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นเก็บสัมภาระเช็คเอาท์โรงแรม

09.00 น.          นั่งเรือชมวัดใต้น้ำ เมืองบาดาล หรือวัดวังก์วิเวการามเดิม (UNSEEN THAILAND) เพราะมีความแปลกที่มีซากโบราณสถานจมอยู่ใต้น้ำ เป็นสถานที่เล่าขานถึงตำนานความเป็นมาของวัดหลวงพ่อุตะมะ จนเป็นที่เรียกกันว่าเมืองบาดาล วัดวังก์วิเวการามเกิดจากความเลื่อมในศรัทธาต่อหลวงพ่ออุตะมะ วัดนี้อยู่ใ นบริเวณที่เรียกว่า สามประสบ คือบริเวณเนินที่มีแม่น้ำสามสายมาบรรจบกัน คือแม่น้ำบิคลี แม่น้ำซองกะเลีย แม่น้ำรันตี มารวมกันเป็นแม่น้ำแควน้อย

นำท่านแวะนมัสการเจดีย์พุทธคยา เป็นปูชนีย์สถานที่สำคัญ ภายในองค์เจดีย์พุทธคยาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ บนยอดพระเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่หลวงพ่ออุตะมะอัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา ด้านในบริเวณรอบองค์เจดีย์ที่เป็นระเบียง สารมาถเดินได้โดยรอบ บริเวณด้านหน้ามีจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองหลายประ เภทและสินค้าจากพม่า เช่น เครื่องประดับ แป้งทานาคา ของประดับบ้าน และของที่ทำจากไม้ ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของที่ระลึก

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน

หลังจากนั้นนำท่านเที่ยวสะพานข้ามแม่น้ำแคว เป็นไฮไลท์ และถือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี อนุสรณ์สถานของความโหดร้ายในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เกิดจากความต้องการของกองทัพญี่ปุ่นที่จะสร้างสะพานเพื่อเป็นเส้นทาง

ยุทธศาสตร์ในการลำเลียงอาวุธสงครามและทหารไปพม่า โดยใช้แรงงานจากเชลยศึกสงครามในขณะนั้น มีทั้งชาวอังกฤษ อเมริกา ฮอลันดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ รวมทั้งแรงงานรับจ้างไทย จีน พม่า อินเดีย ฯลฯ

17.30 น.       เดินทางกลับกรุงเทพ ถึงกรุงเทพประมาณ 21.00 น. โดยสวัสดิภาพ

LINEで送る
Bookmark this on Yahoo Bookmark