LINEで送る
Bookmark this on Yahoo Bookmark

JAPAN RAIL PASS (ตั๋วรถไฟในญี่ปุ่น)

JR Pass เสนอความสะดวกสบายจาก 6 บริษัทของ JR Group (JR Kyushu, JR Shikoku, JR West, JR Central, JR East, JR Hokkaido) ซึ่งเราจะสามารถเดินทางข้ามไปทุกภูมิภาคของญี่ปุ่นได้เพียงบัตรเดียว และ ยังมีจำหน่ายสำหรับผู้ที่จะเดินทางแบบเฉพาะภูมิภาคอีกด้วย ทั้งนี้ทั้งนั้น ขบวนรถไฟด่วนพิเศษอย่าง ชิงคังเซ็น สามารถขึ้นได้ ยกเว้นขบวนด่วนที่สุด คือ Nozomi และ Mizuho

JR GROUP MEMBERS

jrgroup

การเดินทางในประเทศญี่ปุ่นมีหลายรูปแบบการเดินทางโดยรถไฟในประเทศญี่ปุ่นเป็นการเดินทางที่สะดวกสบาย ประหยัด รวดเร็วและตรงต่อเวลา คือการเดินทางโดย. JAPAN RAIL PASS จะเป็นตั๋วรถไฟราคาพิเศษที่ขายให้สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสามารถเดินทางครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศญี่ปุ่น

ผู้ที่มีสิทธิซื้อ Japan Rail Pass ได้

1.นักท่องเที่ยวต่างชาติ ต้องใช้วีซ่าประเภท “Temporary Visitor” ทามกฎของการตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่น อนุญาตให้นักท่องเที่ยว สามารถพำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน ร้องขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะ “Temporary Visitor” ตามที่ปรากฏด้านล่าง นักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทาง พร้อมกับได้รับตราประทับนี้ สามารถใช้

ข้อควรระวัง :
การนำใบแลกเปลี่ยนตั่๋วของบริษัท แลกเปลี่ยนตั๋ว JRต้องแสดงหนังสือเดินทางกับเจ้าหน้าที่ หากวีซ่าของท่าน ระบุวัตถุประสงค์ในการเดินทางเป็นอย่างอื่นอาทิเช่น TRAINEE, ENTERTAINER หรืออื่นๆ นอกเหนือจาก TEMPORARY VISTIOR ท่านจะไม่สามารถแลกตั๋วได้

เฉพาะผู้ที่มีหนังสือเดินทางตราประทับนี้สามารถใช้บัตรรถไฟญี่ปุ่นได้

jr2

 2.ผู้ที่ถือสัญชาติญี่ปุ่นซึ่งพักอาศัยในต่างประเทศ และอยู่ในเงื่อนไขดังต่อไปนี้
a.กรณีถือสิทธิการพำนักถาวรประเทศนั้นๆ
b.กรณีสมรสกับชาวต่างชาติที่พักอาศัยในต่างประเทศ
หมายเหตุ:ตอนซื้อตั๋วและตอนแลกเจแปนเรลล์พาส กรุณายื่นเอกสารดังต่อไปนี้พร้อมกับพาสปอร์ตของประเทศญี่ปุ่น

กรณีข้อ a. ใช้เอกสาร 2 อย่างด้านล่างนี้เป็นเอกสารรับรอง
*สิทธิการพำนักถาวร
*เอกสารที่แสดงว่าเจ้าตัวพักอาศัยอยู่ในต่างประเทศ

กรณีข้อ b. ใช้เอกสาร 3 อย่างด้านล่างนี้เป็นเอกสารรับรอง
*เอกสารที่แสดงว่าเจ้าตัวพักอาศัยอยู่ในต่างประเทศ
*เอกสารที่แสดงว่าสมรสกับชาวต่างชาติ
*เอกสารที่แสดงว่าคู่สมรส (ชาวต่างชาติ) พักอาศัยอยู่ในต่างประเทศ

ข้อควรระวัง :
กรณีที่ไม่มีรายละเอียดการรับรองคุณสมบัติในข้อ a, b ของเอกสารที่เตรียมไว้ และกรณีไม่สามารถตรวจสอบคุณสมบัติได้ในเวลานั้นเนื่องจากเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทางเราจะขอปฏิเสธการแลกเจแปนเรลล์พาส

  บางกรณีจะขอตรวจจากหนังสือรับรองการพำนักบางส่วน (เฉพาะระยะเวลาการพำนักมากกว่า 5 ปีขึ้นไป) กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่จำเป็นกับบริษัทท่องเที่ยวที่ท่านซื้อตั๋ว 

บริการทางด้านระบบขนส่งมวลชน

1. JAPAN RAIL PASS สามารถใช้ได้กับ รถไฟ รสบัส และเรือเฟอร์รี่ ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

รถไฟ:สามารถใช้ได้กับ
»  JR Group Railways-Shinkansen “bullet trains” (ยกเว้นบนเส้นทางสาย “NOZOMI” ไม่ว่าจะเป็นที่นั่งธรรมดาหรือการจองที่นั่งล่วงหน้า)
»  รถไฟ limited express
»  รถไฟ express
»  รถไฟด่วน หรือ รถไฟธรรมดา (ซี่งมีข้อยกเว้นบางประการ)

รถบัส:
»  รถบัสสายท้องถิ่น หรือ รถบัสของบริษัท JR ดังรายละเอียดต่อไปนี้ รถบัส JR Hokkaido รถบัส JR Tohoku รถบัส JR Kanto รถบัส JR Tokai
รถบัส JR West Japan รถบัส JR Chugoku รถบัส JR Shikoku และ รถบัส JR Kyushu
»  รถบัสบางเส้นทางของ JR highway ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้
* Sapporo-Otaru; Morioka-Hirosaki ; Tokyo-Nagoya, Kyoto, Osaka,
Tsukuba Center; Nagoya-Kyoto, Osaka; Osaka-Tsuyama,
Kasai Flower Center

เรือเฟอร์รี่:ครอบคลุมแค่เฟอร์รี่ JR Miyajima เท่านั้น และไม่ครอบคลุมถึง เฟอร์รี่ JR Hakata – Pusan (Korea)

หมายเหตุที่สำคัญ:ตั๋ว JR Pass ไม่สามารถใช้ได้สำหรับที่นั่งในรถไฟสาย “NOZOMI” ไม่ว่าจะเป็นการจองที่นั่งล่วงหน้า หรือไม่ก็ตาม บนรถไฟชินคันเซ็นในเส้นทาง Tokaido และ Sanyo (ผู้ถือ JR Pass ต้องใช้รถไฟสาย “HIKARI” หรือ “KODAMA” แทน. หากผู้โดยสารต้องการใช้รถไฟสาย “NOZOMI” จะต้องจ่ายค่าโดยสารขั้นพื้นฐานและ ค่าธรรมเนียม limited express และมีการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มสำหรับตั๋ว Green ส่วนรถไฟอื่นๆ เช่นรถไฟใต้ดินตามเมืองต่างๆ จะเป็นของบริษัทเอกชน ผู้โดยสารจะต้องเสียค่าโดยสารเอง เนื่องจากบัตร JR Pass ใช้ได้เฉพาะรถไฟ รถบัส หรือเรือเฟอร์รี่ในเครือของเจอาร์เท่านั้น

2.ระยะเวลาในการใช้งานตั๋ว JAPAN RAIL PASS

» ภายใน 3เดือน นับตั้งแต่วันออกตั๋วชั่วคราว(Exchange Order) นักท่องเที่ยวจะต้องเปลี่ยนให้เป็น JR Pass และนักท่องเที่ยวจะต้องระบุวันที่ต้องการเริ่มใช้ JR Pass จะเป็นวันไหนก็ได้ ภายในระยะเวลา 1 เดือน หลังจากที่ได้รับ JR Pass เรียบร้อยแล้ว
» ตั๋ว JR Pass ไม่สามารถเปลี่ยนวันได้ หากวันที่ใช้วันแรกได้มีการระบุไว้แล้ว

ประเภทและราคาของ JAPAN RAIL PASS

เจแปนเรลพาส มี 2 ประเภท คือ สำหรับที่นั่งชั้นกรีนคาร์ และสำหรับที่นั่งชั้นธรรมดา ซึ่งแบ่งออกเป็นพาสแบบ 7 วัน, แบบ 14 วัน และ แบบ 21 วัน
สำหรับขอบเขตการใช้พาสแต่ละประเภท กรุณาดูขอบเขตการใช้เจแปนเรลล์พาส

ราคาตั๋ว

JR PASS ALL AREA Ordinary Car Green Car
ผู้ใหญ่ เด็ก (6-11 ปี) ผู้ใหญ่ เด็ก (6-11 ปี)
7 วัน 29,650 เยน 14,820 เยน 39,600 เยน 19,800 เยน
14 วัน 47,250 เยน 23,620 เยน 64,120 เยน 32,060 เยน
21 วัน 60,450 เยน 30,220 เยน 83,390 เยน 41,690 เยน

 

 

ตารางข้างต้นเป็นตารางราคาตั๋วเจแปนเรลล์พาส ราคาตลาดของค่าเงินท้องถิ่น จะคำนวณจาก BSR (อัตราขายของธนาคาร) ในตอนออกตั๋ว โปรดทำความเข้าใจด้วยว่าเมื่อมาถึงญี่ปุ่น อัตราแลกเปลี่ยนตอนซื้อ กับอัตราแลกเปลี่ยนตลาดตอนมาเยือนญี่ปุ่นนั้นอาจแตกต่างกัน
ราคาของค่าเงินท้องถิ่น อัตราแลกเปลี่ยนตลาด และวันออกตั๋ว จะพิมพ์ที่ด้านหน้าตั๋ว 
ค่าพาสสำหรับเด็ก ใช้กับเด็กที่มีอายุ 6 ขวบ ถึง 11 ขวบ ในวันออกตั๋ว 
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคา สำหรับราคาที่เปลี่ยนแปลง จะใช้ราคาที่กำหนดในขณะออกตั๋ว

เปลี่ยนจากตั๋วเป็น JAPAN RAIL PASS

เปลี่ยนตั๋วที่เก็บไว้เป็น เจแปนเรลล์พาส เมื่อมาถึงญี่ปุ่น
ในการแลกเจแปนเรลล์พาส ขอให้ยื่นตั๋ว และ พาสปอร์ต และ ใบรับรองว่าเข้าใจคุณสมบัติการซื้อ แล้วจึงขอรับพาสแทนตั๋ว

  • ไม่สามารถใช้รถไฟสาย JR ด้วยตั๋วที่ยังไม่ได้แลกเป็นพาส กรุณานำตั๋วเพื่อแลกเป็นพาส ที่จุดแลกเจแปนเรลล์พาส ที่อยู่ใกล้สุด (กรุณาตรวจสอบเวลาทำการและวันหยุดของจุดแลกตั๋ว)
  • จะต้องแลกตั๋วเป็นเจแปนเรลล์พาส ภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ซื้อ (ตัวอย่าง: กรณีวันออกตั๋ว คือ 4/15 สามารถแลกพาสได้ภายใน 7/14)
    ※ บางครั้งอาจใช้เวลาแลกนานเนื่องจากมีลูกค้าที่เคาน์เตอร์จำนวนมาก กรุณาเผื่อเวลาไปแลกพาสด้วย
  • ที่จุดแลกตั๋ว จะมีการเขียนใบคำร้องง่ายๆ รวมถึงขอให้ยื่นแสดงตราประทับ, สติ๊กเกอร์การพำนักระยะสั้น ที่ประทับลงบนพาสปอร์ตตอนเข้าประเทศญี่ปุ่น ตอนตรวจสอบตั๋ว กรุณายื่นแสดงพาสปอร์ตของท่าน※ และตราประทับ, สติ๊กเกอร์การพำนักระยะสั้นนี้

※ กรณีชื่อสกุลของ MCO ไม่ตรงกับพาสปอร์ต จะไม่สามารถแลกพาสได้
※ กรณีไม่มีพาสปอร์ต หรือไม่สามารถตรวจสอบตราประทับการพำนักระยะสั้นที่สำเนาพาสปอร์ต จะไม่สามารถแลกพาสได้

*ไม่สามารถเปลี่ยแปลงประเภทพาสที่เขียนข้อความลงในตั๋วไปแล้ว
*ไม่สามารถแลกพาสได้ ในกรณีไม่มีตั๋วเพราะทำตั๋วสูญหาย หรือถูกขโมย
*ไม่สามารถแลกพาสได้ ในกรณีไม่มีคุณสมบัติการใช้

LINEで送る
Bookmark this on Yahoo Bookmark