LINEで送る
Bookmark this on Yahoo Bookmark

JR Kyushu Pass

เป็นตั๋วรถไฟที่สามารถใช้โดยสารรถไฟได้ทุกประเภทแบบไม่จำกัดเที่ยว สามารถใช้โดยสารรถไฟแบบธรรมดา รถไฟความเร็วสูง รถไฟขบวนด่วนพิเศษยอดนิยม รถไฟท่องเที่ยว ไปจนถึงรถไฟชินคันเซ็นที่ JR คิวชูให้บริการ

 

ประเภทตั๋วโดยสาร:

ประเภทตั๋ว/ ระยะเวลา Ordinary Car
ผู้ใหญ่ เด็ก (6-11 ปี)
3 วัน 15,280 เยน 7,640 เยน
5 วัน 18,330 เยน 9,160 เยน
พื้นที่ที่คลอบคลุม:

image_sec02_map_01

ประเภทตั๋ว/ ระยะเวลา Ordinary Car
ผู้ใหญ่ เด็ก (6-11 ปี)
3 วัน 8,660 เยน 4,330 เยน
5 วัน 10,190 เยน 5,090 เยน

พื้นที่ที่คลอบคลุม:

image_sec02_map_02

ประเภทตั๋ว/ ระยะเวลา Ordinary Car
ผู้ใหญ่ เด็ก (6-11 ปี)
3 วัน 7,500 เยน 3,750 เยน

พื้นที่ที่คลอบคลุม:

image_sec02_map_03

 

*เนื่องจากทางรถไฟบางส่วนได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ฝนตกหนักและเหตุแผ่นดินไหว จึงต้องระงับการให้บริการในพื้นที่ต่อไปนี้(ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2017)

  • สายหลักโฮฮิ : ฮิโกะโอสึ-อาโซะ
  • สายหลักคิวได : เทรุโอกะ-ฮิตะ
  • สายฮิตะฮิโกะซัน : โซเอดะ-โยอาเกะ

ข้อมูลเพิ่มเติม >> JR KYUSHU

LINEで送る
Bookmark this on Yahoo Bookmark