LINEで送る
Bookmark this on Yahoo Bookmark

บริการเช่ารถขับเที่ยวในฮอกไกโด

ให้คุณวางแแผนการเดินทางได้อย่างอิสระ ด้วยการขับรถเที่ยวเองในเส้นทางทั่วฮอกไกโด โดยมีรุ่นรถและขนาดที่นั่งให้เลือกตั้งแต่ 5 – 8 ที่นั่ง

Main

** ราคาที่แสดงเป็นสกุลเงินเยน ** 
** เป็นราคาสำหรับเช่ารถขับเฉพาะเส้นทางในภูมิภาคฮอกไกโด **
*** รูปภาพรถยนต์ที่แสดงเป็นตัวอย่างเพื่อบ่งบอกถึงรุ่นของรถที่มีให้บริการ ***

 

C10

 

S-Type

Toyota Vitz

 

Nissan Note

 

fit

Honda Fit

 

 

A-Type

Toyota Fielder

 

 

MV-Type

Toyota Fielder

 

WA-Type

Toyota Voxy

ค่าบริการเช่ารถนี้ “รวม”


– การบริการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับรถเช่า (ติดต่อผ่าน Call Center ที่ ญี่ปุ่น)
– ประกันภัยขั้นพื้นฐาน

C1

หมายเหตุ :
* ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบจำนวนค่าเสียหายที่ไม่ครอบคลุมหรือไม่ถูกชำระโดยค่าชดเชยดังกล่าว
* ประกันภัยจะไม่ครอบคลุมอุบัติเหตุทีระบุในคำจำกัดสิทธิความรับผิดชอบในสัญญาประกันภัย และ ประกับภัยจะไม่ครอบคุลอุบัติเหตุที่ไม่มีรายงานอุบัติเหตุที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ

 

ค่าบริการรถเช่านี้ “ไม่รวม”


– ค่าติดตั้งตัว ETC Card
– ค่าทางด่วน, ค่าน้ำมัน, ค่าจอดรถ
– ค่ายางหิมะ (Studless Tire) ช่วงฤดูหนาว (ฤดูหนาวจะขึ้นอยู่กับการตกของหิมะ) ในพื้นที่อื่นๆ ยกเว้นเกาะฮอกไกโด และ บางพื้นที่ในเกาะอื่นๆ
– ค่าคืนรถล่าช้ากว่าที่ระบุใน Voucher การใช้รถเช่า
– ค่าใช้จ่ายเมื่อยางแตก / ค่าใช้จ่ายเมือจานปิดดุมล้อสูญหาย หรือ เสียหาย
– ค่าคุ้มครองความเสียหายทางธุรกิจ NOC (Non Operation Charge) กรณีรถเกิดอุบัตเหตุ, ถูกขโมย, เสียหาย, สกปรก ฯลฯ จนจำเป็นต้องซ่อม หรือ ทำความสะอาด (นำรถมาคืนที่สาขาได้ ลูกค้าต้องรับผิดชอบเป็นจำนวน 20,000 เยน / นำรถมาคืนที่สาขาไม่ได้ ลูกค้าต้องรับผิดชอบเป็นจำนวน 50,000 เยน)

 

C10

“ข้อมูลเพิ่มเติม”


C2

LINEで送る
Bookmark this on Yahoo Bookmark