Category Archives: ตั๋วอื่นๆ

“Puro Natsu Fest 2018”

ต้อนรับฤดูร้อน ในปี 2018 นี้ ด้วยเทศกาล “Puro Natsu Fest 2018” ณ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ ฮอลล์ ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฏาคม ถึง วันที่ 2 กันยายนนี้ เท่านั้น

Posted in ตั๋วอื่นๆ | Comments Off on “Puro Natsu Fest 2018”