Woocommerce Menu

Category: Wi-Fi

Samurai Wi-Fi ญี่ปุ่น

wifi

สำหรับผู้ที่ต้องเดินทางไปญี่ปุ่น บริการเช่า Poket Wi-Fi <<30%OFF PROMOTION!!>> ถูก! ถูกที่สุด!! ถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว!!! 200บาท / 1Day! (วันที่ 1 – วันที่ 7) 100บาท / 1Day! (วันที่ 8 เป็นต้นไป) *ราคานี้รวมvat 7% แล้ว

Global Wifi

global

ใช้บริการ GLOBAL WiFi ได้ในกว่า 200 ประเทศทั่วโลก การใช้งานครั้งแรกกับ Global WiFi แพ็กเกจการสื่อสารในราคาคงที่! การใช้งานอินเตอร์เน็ตของ Tablet, Smartphone และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) จะเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้น โดยการใช้ Pocket WiFiของ Global WiFi อุปกรณ์ของคุณก็สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตผ่านผู้ให้บริการในเครือข่ายท้องถิ่นของประเทศที่คุณไป คุณไม่จำเป็นต้องสมัครสมาชิกกับผู้ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในประเทศที่คุณไปเลย