Global Wifi

LINEで送る
Bookmark this on Yahoo Bookmark

global

ใช้บริการ GLOBAL WiFi ได้ในกว่า 200 ประเทศทั่วโลก

การใช้งานครั้งแรกกับ Global WiFi

แพ็กเกจการสื่อสารในราคาคงที่!

การใช้งานอินเตอร์เน็ตของ Tablet, Smartphone และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) จะเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้น โดยการใช้ Pocket WiFiของ Global WiFi อุปกรณ์ของคุณก็สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตผ่านผู้ให้บริการในเครือข่ายท้องถิ่นของประเทศที่คุณไป คุณไม่จำเป็นต้องสมัครสมาชิกกับผู้ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในประเทศที่คุณไปเลย
LINEで送る
Bookmark this on Yahoo Bookmark