Category Archives: SAMURAI Wi-Fi

Samurai Wi-Fi ญี่ปุ่น

สำหรับผู้ที่ต้องเดินทางไปญี่ปุ่น บริการเช่า Poket Wi-Fi <<30%OFF PROMOTION!!>> ถูก! ถูกที่สุด!! ถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว!!! 200บาท / 1Day! (วันที่ 1 – วันที่ 7) 100บาท / 1Day! (วันที่ 8 เป็นต้นไป) *ราคานี้รวมvat 7% แล้ว

Posted in SAMURAI Wi-Fi | Comments Off on Samurai Wi-Fi ญี่ปุ่น